Direct Negotiations For 2015 and 2014

 2015

 Bil.  Tajuk Projek  Harga Tawaran  Tempoh Kontrak
1 Perkhidmatan Pengoperasian dan Penyelenggaraan Unmanned Aerial Vehicle Remote Sensing (UAV-RS) bagi Tempoh Dua (2) Tahun RM699,989.00 -
2 Perolehan Sewaan Bagi Empat (4) Lot Sawah Dan Penyaluran Input Pertanian Di IADA Kerian Selama Tiga (3) Musim Penanaman Padi Dengan Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Bagan Tiang Dan Parit Buntar, Perak RM94,898.28 -
3 Pertambahan Siling bagi Kontrak Perkhidmatan Pengoperasian dan Penyelenggaraan Unmanned Aerial Vehicle Remote Sensing (UAV-RS) bagi Tempoh Dua (2) Tahun RM660,000.00 -
4 Preventive Maintenance Antena 13m di Stesen Bumi ARSM RM152,956.00 -
 5

Perolehan Data Satelit Radarsat-2 Secara Rundingan Terus Dengan Pembekal Tunggal MDA Geospatial Services, Kanada

 RM990,000.00

 

2014

Nu.  Project Title Offer Price Contract Period
1 Perolehan Data Satelit Remote Sensing Berketepatan Tinggi Dan Pembayaran Dahulu Dengan Pengedar Data Tunggal Sky-Shine Corporation (M) Sdn. Bhd. Bagi Tempoh 2 Tahun Untuk Agensi Remote Sensing Malaysia RM3,550,000.00 -
2 Tambah Siling Kontrak Perolehan Data Pleiades Secara Rundingan Terus Dengan Dengan Astrium Geo-Information Services RM2,700,000.00 -
3 Perolehan Alat Ganti Antena 13m Dengan Datron Advanced Technologies, USA RM62,410.00 -
4 Perolehan Pembaikan Komponen Sistem Antenna 13 Meter Di Stesen Bumi, Agensi Remote Sensing Malaysia Dengan Pembekal Tunggal L-3 Communications Corporation, Datron Advanced Technologies, Amerika Syarikat USD6,349.00 -
 5

Perolehan Menaik Taraf Perisian Geoimaging Accelerator (GXL) Termasuk Perkhidmatan Sokongan Untuk Tiga (3) Tahun Secara Rundingan Terus Dengan Pemilik Perisian, PCI Geomatics, Kanada

 RM62,410.00