HEADERARSMMESTECC BI-01

preset-1preset-2preset-3preset-4 Disabled 
A- A A+

company logo

prestasi,

  • KPI

    Sistem Pengurusan Data KPI MOSTI adalah sistem yang dibangunkan dengan kerjasama MOSTI dan Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) dalam mengurus dan mengendalikan data-data kpi MOSTI. Sistem ini membantu Unit KPI MOSTI dan agensi-agensi pelaksana dalam menguruskan data KPI secara atas talian. Sistem ini juga menjadi rujukan dan panduan kepada pengurusan atasan MOSTI dalam membuat keputusan berdasarkan pemantauan pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI).