LOGO ARSM 2018

Portal Rasmi
Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC)

soalan lazim2seperatorhubungi kami2seperatoraduan2seperatorpetalaman3
              

   

A- A A+
preset-1preset-2preset-3preset-4 Disabled 
  • icon WARGA MYSA
  • icon ORANG AWAM
  • icon AGENSI KERAJAAN
library1 Perpustakaan tender Penerbitan      
               
email 1 Webmail puspanita  Puspanita       gallery Galeri    
 data catalogue  Katalog Data Satelit   library1 Perpustakaan location Lokasi MYSA
 Prosedur Permohonan Data Remote Sensing    Prosedur Permohonan Data Remote Sensing  Free image  

Katalog Data Terbuka

laporan1 Borang Aduan        
data catalogue Katalog Data Satelit library1 Perpustakaan    laporan1 Borang Aduan
Free image

Katalog Data Terbuka 

publication  Laporan        location  Lokasi MYSA

Aplikasi Teknologi Angkasa

Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) MYSA ini telah dirumuskan untuk menyokong agensi pengguna dalam pengurusan pengeluaran pertanian, sumber asli, alam sekitar, bencana, keselamatan dan pembangunan tanah. Program ini juga turut melaksanakan arahan yang dikeluarkan oleh jemaah menteri untuk menggunakan teknologi remote sensing bagi membantu agensi pelaksana dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber negara. Kejayaan program ini berjaya dicapai melalui penyertaan aktif oleh agensi-agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi dan juga sektor swasta.

fmrs plus   enilaian1  fsi  idengue1
 Pemantauan Hutan e-Nilaian  Penentuan Lokasi Ikan  Idengue Untuk Komuniti
 spwd  mybiod.jpg  Logo SistemBanjir  logo padi
SPWD MyGeoBioD Banjir Monsun Pengurusan Padi

Pengumuman

DISEMBER

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected 236 236 100
 2. Map Corrected 30 30 100
3. Pansharp  182 182  100
4. Tambahnilai - -  -
5. Designjet 26 26  100
6. Fotografi 34 34 100
Jumlah 513 504 100

 

NOVEMBER

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected 236 236 100
 2. Map Corrected 30 30 100
3. Pansharp  182 182  100
4. Tambahnilai - -  -
5. Designjet 26 26  100
6. Fotografi 34 34 100
Jumlah 513 504 100

 

OKTOBER

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected 236 227  96
 2. Map Corrected 35 35 100
3. Pansharp  182 182  100
4. Tambahnilai - -  -
5. Designjet 26 26  100
6. Fotografi 34 34 100
Jumlah 513 504 98

 

SEPTEMBER

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected 210 210 100
 2. Map Corrected 0 0 100
3. Pansharp  157 155  100
4. Tambahnilai 10 10  -
5. Designjet 12 12  100
6. Fotografi 24 24 100
Jumlah 413 411 100

 

OGOS

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected 210 210  100
 2. Map Corrected 4 4 100
3. Pansharp  40 40  100
4. Tambahnilai - -  -
5. Designjet - -  100
6. Fotografi 15 15 100
Jumlah 269 269 100

 

JULAI

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected 150 150 100
 2. Map Corrected 3 3 100
3. Pansharp  50 50  100
4. Tambahnilai - -  -
5. Designjet - -  100
6. Fotografi 11 11 100
Jumlah 214 214 100

 

JUN

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected 254 254  100
 2. Map Corrected 5 5 100
3. Pansharp  142 139  100
4. Tambahnilai - -  -
5. Designjet 4 4  100
6. Fotografi 11 11 100
Jumlah 416 413 99

 

MEI

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected 101 101  100
 2. Map Corrected - - -
3. Pansharp  214 214  100
4. Tambahnilai - -  -
5. Designjet 24 24  100
6. Fotografi - - -
Jumlah 339 339 100

 

APRIL

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected 352 352  100
 2. Map Corrected 9 9  100
3. Pansharp  286 277  100
4. Tambahnilai 0 0 0
5. Designjet 35 15  100
6. Fotografi 16 16  100
Jumlah 698 689 99 

 

MAC

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected 249  249  100
 2. Map Corrected 38 38  100
3. Pansharp   125 125  100
4. Tambahnilai 1 1  100
5. Designjet 15 15  100
6. Fotografi 42 42  100
Jumlah 470 470 100

 

FEBRUARI

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian
Piagam Pelanggan
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  236  236  100
 2. Map Corrected  6  6  100
3. Pansharp   92  92  100
4. Tambahnilai - - -
5. Designjet - - -
6. Fotografi - - -
Jumlah 334 334 100

 

JANUARI

Jenis Produk Bilangan Produk Capai Piagam Pelanggan
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  236  236  100
 2. Map Corrected  6  6  100
3. Pansharp   92  92  100
4. Tambahnilai - - -
5. Designjet - - -
6. Fotografi - - -
Jumlah 334 334 100