LOGO ARSM 2018

Portal Rasmi
Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC)

soalan lazim2seperatorhubungi kami2seperatoraduan2seperatorpetalaman3
              

   

A- A A+
preset-1preset-2preset-3preset-4 Disabled 
  • icon WARGA MYSA
  • icon ORANG AWAM
  • icon AGENSI KERAJAAN
library1 Perpustakaan tender Penerbitan      
               
email 1 Webmail puspanita  Puspanita       gallery Galeri    
 data catalogue  Katalog Data Satelit   library1 Perpustakaan location Lokasi MYSA
 Prosedur Permohonan Data Remote Sensing    Prosedur Permohonan Data Remote Sensing  Free image  

Katalog Data Terbuka

laporan1 Borang Aduan        
data catalogue Katalog Data Satelit library1 Perpustakaan    laporan1 Borang Aduan
Free image

Katalog Data Terbuka 

publication  Laporan        location  Lokasi MYSA

Aplikasi Teknologi Angkasa

Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) MYSA ini telah dirumuskan untuk menyokong agensi pengguna dalam pengurusan pengeluaran pertanian, sumber asli, alam sekitar, bencana, keselamatan dan pembangunan tanah. Program ini juga turut melaksanakan arahan yang dikeluarkan oleh jemaah menteri untuk menggunakan teknologi remote sensing bagi membantu agensi pelaksana dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber negara. Kejayaan program ini berjaya dicapai melalui penyertaan aktif oleh agensi-agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi dan juga sektor swasta.

fmrs plus   enilaian1  fsi  idengue1
 Pemantauan Hutan e-Nilaian  Penentuan Lokasi Ikan  Idengue Untuk Komuniti
 spwd  mybiod.jpg  Logo SistemBanjir  logo padi
SPWD MyGeoBioD Banjir Monsun Pengurusan Padi

Pengumuman

DISEMBER

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  639 639 100 
 2. Map Corrected 49 49 100
3. Pansharp  240 240 100 
4. Tambahnilai - - -
5. Inkjet 39 39 100
6. Fotografi
Jumlah 967 967

 

 100

 

 

NOVEMBER

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  447 447 100 
 2. Map Corrected 12 12 100
3. Pansharp  113 113 100 
4. Tambahnilai 1 1 100
5. Inkjet 47 47 100
6. Fotografi
Jumlah 620 620  100

 

OKTOBER

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  16 16 100 
 2. Map Corrected 24 24 100
3. Pansharp  79 79 100 
4. Tambahnilai - -  -
5. Inkjet - - -
6. Fotografi
Jumlah 119  119  100

 

SEPTEMBER

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  144 144 100 
 2. Map Corrected 51 51 100
3. Pansharp  102 102  100 
4. Tambahnilai - -  -
5. Inkjet 20  20 100 
6. Fotografi
Jumlah 317  317  100

 

OGOS

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  160 160 100 
 2. Map Corrected 7 7 100
3. Pansharp  168 138  82 
4. Tambahnilai - -  -
5. Inkjet 34  34  100 
6. Fotografi
Jumlah 369  339  92

 

JULAI

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  15 15 100 
 2. Map Corrected 11 11 100
3. Pansharp  136  136  100 
4. Tambahnilai - -  -
5. Inkjet 32  32  100 
6. Fotografi
Jumlah  194  194  100

 

JUN

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  117 117 100 
 2. Map Corrected 12 12 100
3. Pansharp  103  103  100 
4. Tambahnilai - -  -
5. Inkjet 40  40  100 
6. Fotografi
Jumlah  272  272  100

 

MEI

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  134 134 100 
 2. Map Corrected - -
3. Pansharp  103  103  100 
4. Tambahnilai - -  -
5. Inkjet 79  79  100 
6. Fotografi
Jumlah  316  316  100

 

APRIL

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  378  378 100 
 2. Map Corrected 100 
3. Pansharp  159  159  100 
4. Tambahnilai - -  -
5. Inkjet 79  79  100 
6. Fotografi
Jumlah  618  618  100

 

MAC

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  374  374  100
 2. Map Corrected  16  16 100 
3. Pansharp   310  310 100 
4. Tambahnilai - -  -
5. Inkjet  40  40 100 
6. Fotografi  -  -
Jumlah  740 740  100 

 

FEBRUARI

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  435  435  100
 2. Map Corrected  18 18   100
3. Pansharp   139  139  100
4. Tambahnilai - -  -
5. Inkjet  32  32  100
6. Fotografi  5  100
Jumlah  629  629  100

 

JANUARI

Jenis Produk  Bilangan Produk   Pencapaian 
Piagam Pelanggan 
(%) 
Perlu Capai Piagam Pelanggan Capai Piagam Pelanggan
 1. System Corrected  412  412 100 
 2. Map Corrected  8  8  100
3. Pansharp   72  72  100
4. Tambahnilai - -  -
5. Inkjet  38  38  100
6. Fotografi  3  3  100
Jumlah  533  533  100