LOGO ARSM 2018

Portal Rasmi
Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)

Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI)

soalan lazim2seperatorhubungi kami2seperatoraduan2seperatorpetalaman3
              

   

A- A A+
preset-1preset-2preset-3preset-4 Disabled 
 • icon WARGA MYSA
 • icon ORANG AWAM
 • icon AGENSI KERAJAAN
library1 Perpustakaan tender Penerbitan      
               
email 2 Webmail puspanita  Puspanita       gallery Galeri    
 data catalogue  Katalog Data Satelit   library1 Perpustakaan location Lokasi MYSA
 Prosedur Permohonan Data Remote Sensing    Prosedur Permohonan Data Remote Sensing  Free image  

Katalog Data Terbuka

laporan1 Borang Aduan        
data catalogue Katalog Data Satelit library1 Perpustakaan    laporan1 Borang Aduan
Free image

Katalog Data Terbuka 

publication  Laporan        location  Lokasi MYSA

Aplikasi Teknologi Angkasa

Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) MYSA ini telah dirumuskan untuk menyokong agensi pengguna dalam pengurusan pengeluaran pertanian, sumber asli, alam sekitar, bencana, keselamatan dan pembangunan tanah. Program ini juga turut melaksanakan arahan yang dikeluarkan oleh jemaah menteri untuk menggunakan teknologi remote sensing bagi membantu agensi pelaksana dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber negara. Kejayaan program ini berjaya dicapai melalui penyertaan aktif oleh agensi-agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi dan juga sektor swasta.

fmrs plus   enilaian1  fsi  idengue1
 Pemantauan Hutan e-Nilaian  Penentuan Lokasi Ikan  Idengue Untuk Komuniti
 spwd  mybiod.jpg  Logo SistemBanjir  logo padi
SPWD MyGeoBioD Banjir Monsun Pengurusan Padi

Pengumuman

SAINS ANGKASA
 
Objektif Sains Angkasa:
 • Merancang, mempelopori, mengurus, melaksana, menyelaras dan mengawal selia program penyelidikan dan pembangunan dan aktiviti berkaitan sains angkasa di Malaysia.
 • Berperanan sebagai hub rujukan dan hubungan berkaitan bidang sains angkasa di peringkat nasional kepada institusi penyelidikan / agensi  kerajaan /swasta.
 
Fungsi Sains Angkasa:
 • Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains angkasa seperti astronomi, astrofizik, mikrograviti, fizik angkasa (atmosfera), cuaca angkasa dan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan sains angkasa yang boleh menyokong program pembangunan teknologi dan aplikasi angkasa. 
 • Memberi perkhidmatan konsultasi/kepakaran/teknikal dalam bidang cuaca angkasa, penjejakan objek asing dan fasiliti pencerapan.
 • Merancang dan menyelaras pembangunan infrastruktur dan kepakaran tempatan dalam bidang sains angkasa.
 • Menyelaras dan menguruskan aktiviti pengoperasian Observatori Negara Langkawi (LNO)
 • Merancang, menyelaras, mengurus dan mengawal selia aktiviti penghantaran dan penyelidikan oleh pakar tempatan di Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) untuk Malaysia.
 • Menjadi ‘Focal Point’ bagi semua keanggotaan Malaysia dalam institusi antarabangsa berkaitan sains angkasa  (contoh: IAU, AOSWA, SIDC)