LOGO ARSM 2018

Portal Rasmi
Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)

Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI)

soalan lazim2seperatorhubungi kami2seperatoraduan2seperatorpetalaman3
              

   

A- A A+
preset-1preset-2preset-3preset-4 Disabled 

Soalan Lazim - revised 2015

 

 1.   Apakah produk-produk standard imej remote sensing yang dibekalkan oleh ARSM?
    Imej satelit Remote Sensing yang dibekalkan oleh Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) kepada pengguna diperolehi melalui Stesen Penerima Bumi yang terletak di Temerloh, Pahang. Imej Satelit Remote Sensing yang diperolehi oleh stesen tersebut adalah daripada Radarsat-1, SPOT 1,2,4 & 5, NOAA, Terra dan Aqua (MODIS), IRS-P4 (OCM). Imej satelit beresolusi tinggi daripada QuickBird dan IKONOS diperolehi melalui fasiliti stesen bumi negara asing. Imej ini diproses dan ditambah nilai di Ibu Pejabat Agensi Remote Sensing Malaysia, Kuala Lumpur bagi memenuhi keperluan spesifikasi pengguna.
     
   

Imej satelit Remote Sensing yang disediakan oleh Agensi Remote Sensing Malaysia adalah dalam bentuk media berikut:

    Produk Digital            : CD-Rom/DVD
    Produk Cetakan Kekal: Kertas Glos Tinggi, Produk Design Jet
     
    Jenis produk yang dibekalkan:
     (i)   Produk Standard Digital
         (a)  System Corrected
         (b)  Map Corrected
       (c)  Pansharp
    (ii)   Produk Digital Tambah Nilai
    (iii)   Produk Cetakan Ink Jet
    (iv)

  Produk Cetakan Fotografi

       
  clickherebutton Untuk maklumat lanjut berkaitan ciri-ciri dan harga setiap produk, ATAU
  clickherebutton Untuk muat turun brosue Perkhidmatan Data Remote Sensing.

 

 2.  Apakah yang dimaksudkan dengan scene, kuadran dan subscene?  
  Scene adalah imej berbentuk hampir empat segi dan meliputi sesuatu kawasan dengan saiz yang berbeza mengikut jenis satelit dan penderia yang mengumpulkan maklumat kawasan tersebut.  
  Kuadran adalah 1/4 daripada scene penuh, manakala subscene ialah sebarang kawasan dengan liputan  < kuadran.  

 

Produk Standard Digital beserta Harga adalah seperti di bawah:

JENIS SATELIT  TAHAP PEMPROSESAN KAWASAN RESOLUSI SPATIAL (METER) HARGA (RM) SURAT KELULUSAN HARGA
KERAJAAN SWASTA

Landsat 5 TM

Landsat 7 ETM+

System Corrected/Map Corrected

Full Scene

(185km x 185km)

15m & 30m 1,900.00 2,450.00 Surat Kelulusan Perbendaharaan Bilangan (26.00)248/13/1-1(JD.2)/110
SPOT 1,2,3,4 &5  

 

  

System Corrected/Map Corrected

Full Scene

(60km x 60km)

 20m, 10m & 5m

2.5m

1,300.00

2,600.00

1,650.00

3,300.00

 Surat Kelulusan Perbendaharaan Bilangan (26.00)248/13/1-1(JD.2)/110
 

Map Corrected

Pansharp PNC

Full Scene

(60km x 60km)

10m

5m

2.5m

2,920.00

3,000.00

4,350.00

3,620.00

3,700.00

5,400.00 

Quarter Scene

(30km x 30km)

10m

5m

2.5m

 730.00

810.00

1,010.00

870.00

950.00

1,200.00

Map Corrected

Pansharp All Bands

 

Full Scene

(60km x 60km)

10m

5m

2.5m

2,880.00

2,920.00

4,250.00 

3,580.00

3,620.00

5,300.00 

Quarter Scene

(30km x 30km)

10m

5m

2.5m

690.00

730.00

910.00

830.00

870.00

1,100.00 

Radarsat-1

System Corrected/

Map Corrected

  Full Scene:

Fine Mode (50kmx50km) 

 

9m

 

3,300.00 

 

5,000.00

Surat Kelulusan Perbendaharaan Bilangan KK/BP (26.00)248/13-1-1Jld.2(42)
Extended High Mode (75km x 75km) 25m   2,500.00  3,800.00  
Standard Mode (100km x 100km) 25m   2,500.00   3,800.00 
Wide Mode (150km x 150km) 25m  2,900.00   4,400.00
ScanSAR Narrow Mode (300km x 300km) 50m   2,500.00   3,800.00 
ScanSAR Wide Mode (300km x 300km) 100m   2,500.00 3,800.00 
IKONOS

System Corrected

Pansharp

Per square km 1m 83.00  - Surat Kelulusan Perbendaharaan Bilangan KK/BP(26.00)248/14-2 Jld.2(73)
QUICKBIRD   

System Corrected

Pansharp

Per square km  0.7m  74.00   - Surat Kelulusan Perbendaharaan Bilangan KK/BP22/441293(5)

3. Apakah yang dimaksudkan dengan tahap pemprosesan dan berapakah jumlah tahap pemprosesan yang ada?
  Pembetulan Sistem (System corrected) : Imej diperbetulkan secara geometri menggunakan Satellite Orbital Parameters (Image Header Information).
  Pembetulan Peta (Map Corrected) : Imej juga diperbetulkan secara geometri menggunakan Ground Control Point (GCP) dari siri terbitan JUPEM (L7030 Topographic map 1:50,000) dan terrain correction using Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) Digital Elevation Model (DEM) data of 90m spatial resolution.
  Pansharp All Bands : Pembetulan Sistem/Peta Multispectral image (menggunakan semua Multispectral bands) digabung dengan imej Pankromatik.
  Pansharp PNC : Pembetulan Sistem/Peta Multispectral image digabung dengan imej Pankromatik bagi menghasilkan imej Pseudo Natural Colour (PNC).
 

Digital products are provided in CD-Rom/DVD/Blu-ray Disc.

 

Landsat-8 can be downloaded free from the following website: http://glovis.usgs.gov4.  Bagaimanakah caranya untuk memesan produk standard data remote sensing?  
  Pesanan boleh dibuat melalui Borang Permohonan Data ARSM yang boleh dimuat turun seperti berikut:  
  Permohonan Imej Satelit Remote Sensing TIDAK TERHAD Klik untuk muat turun  
  *Permohonan Imej Satelit Remote Sensing TERHAD Klik untuk muat turun (borang hanya tersedia dalam Bahasa Malaysia)  
  *TERHAD : Resolusi Data 5m, 2.5m,1m & 0.6m    
       
  Borang yang telah dilengkapkan hendaklah dikembalikan bersama-sama Pesanan Tempatan/ Bank Draf/ Kiriman Wang/ Wang Pos/ Cek atas nama Ketua Pengarah Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) ke alamat berikut:  
 

Ketua Pengarah,
Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM)
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi,
No. 13, Jalan Tun Ismail,
50480 Kuala Lumpur.
MALAYSIA
Fax : 603-2697 3350

   
  Sila hubungi Bahagian Pemprosesan dan Pengedaran Data ( Tel : 603-2697 3400 ) untuk mendapatkan bantuan bagi melengkapkan borang atau untuk sebarang maklumat lanjut.  
       

 

5. Bilakah jangkamasa produk untuk dikeluarkan?
  *Jangkamasa pengeluaran produk adalah seperti berikut (berdasarkan satu unit produk):
  i. IMEJ SATELIT REMOTE SENSING TIDAK TERHAD
  Produk Standard Digital:    
 

System Corrected

2 hari bekerja  
  Map Corrected  4 hari bekerja  
  Pansharp  5 hari bekerja  
  Produk Tambah Nilai 12 hari bekerja  
  Cetakan InkJet 6-14 hari bekerja  
  Cetakan Fotografi 7-15 hari bekerja  

  ii. Imej Satelit Remote Sensing TERHAD:
  Permohonan untuk imej satelit remote sensing jenis TERHAD (imej dengan resolusi 5 meter dan ke bawah) akan dikenakan tapisan keselamatan mengikut Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat dan proses ini mengambil masa antara 2 minggu ke sebulan.
   
  *TIDAK termasuk tempoh penghantaran

 

6. Apakah ciri-ciri satelit Landsat, Spot, Radarsat, Ikonos and Quickbird?

Satelit Landsat 5 SPOT 1, 2 & 4 SPOT 5 Radarsat-1 IKONOS QuickBird
Pemilik Amerika Syarikat Peranchis Peranchis Kanada Amerika Syarikat Amerika Syarikat
Penderia Thematic Mapper (TM) Panchromatic & Multispectral Panchromatic & Multispectral Synthetic Aperture Radar (SAR) Pan & XS Pan & XS
Resolusi Spatial (metre) 30 m

10 m (Pan) 

20m (XS)

10 m (J) - Colour
5 m (A&B) -B&W
2.5 m (B&W)

 

10 m (Fine)
25 m (Extended High)
30 m (Standard)
30 m (Wide)
35 m (Extended Low)
50 m (Scansar Narrow)
100m (Scansar Wide)

1 m (Pan)
4 m (XS)
1 m Pan-Sharpened

0.7 m
Bilangan channels  7  1 PAN, 3 XS  2 PAN, 3 XS  1  1 PAN, 4 XS  1 PAN, 4 XS, 3 Colour (Pan-Sharpened)
Kawasan liputan setiap scene  185km x 185 km 60 km x 60 km  60 km x 60 km  

50km x 50km (Fine)
75km x 75km (Extended High)
100km x 100km (Standard)
150km x 150km (Wide)
170km x 170km (Extended Low)
300km x 300km (Scansar Narrow)
500km x 500km (Scansar Wide)

 11km x 11 km  16.5 km x 16.5 km
Revisit Time  16 days 26 days  26 days   24 days  5 days  1 day (at 2 m resolution) & 3 days (at 1 m resolution)
Nota: XS merujuk kepada Mulstispectral
  Pan merujuk kepada Panchromatic

 

7. Apakah yang dimaksudkan dengan resolusi spatial?
  Resolusi spatial merujuk kepada liputan kawasan terkecil permukaan bumi yang dicerap oleh satelit.
   
8. Apakah kemungkinan untuk mendapatkan data satelit remote sensing secara percuma dari ARSM?
  Ya, pelajar yang mengikuti program ijazah dan pasca-siswazah dalam bidang remote sensing boleh memohon untuk mendapatkan data satelit remote sensing secara percuma.
  Data percuma ini adalah terhad kepada data bersaiz 1500 pixel x 1500 line (bersamaan dengan keluasan 45km x 45km untuk data Landsat TM, 30km x 30km untuk data Spot Multispektral dan 15km x 15km data Spot Pankromatik).
  Permohonan untuk mendapatkan data percuma perlu dilakukan oleh penyelia pelajar dan pelajar diminta untuk mengisi Borang Permohonan Data dan Borang Pelajar. Satu salinan laporan kajian penyelidikan WAJIB dihantar ke Perpustakaan ARSM sebagai rujukan
  SIla klik pautan di bawah untuk muat turun borang berkaitan:
  a. BORANG PERMHONAN DATA
  b. BORANG PELAJAR (borang ini hanya tersedia dalam Bahasa Malaysia)