Untuk sebarang pertanyaan, sila alamatkan kepada:

Ketua Pengarah
Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM)
No.13, Jalan Tun Ismail
50480 KUALA LUMPUR
MALAYSIA

Tel : 603-2697 3400

Faks : 603-2697 3350

E-Mel : rs[at]remotesensing.gov.my