LOGO ARSM 2018

Portal Rasmi
Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)

Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI)

soalan lazim2seperatorhubungi kami2seperatoraduan2seperatorpetalaman3
              

   

A- A A+
preset-1preset-2preset-3preset-4 Disabled 
  • icon WARGA MYSA
  • icon ORANG AWAM
  • icon AGENSI KERAJAAN
library1 Perpustakaan tender Penerbitan      
               
email 1 Webmail puspanita  Puspanita       gallery Galeri    
 data catalogue  Katalog Data Satelit   library1 Perpustakaan location Lokasi MYSA
 Prosedur Permohonan Data Remote Sensing    Prosedur Permohonan Data Remote Sensing  Free image  

Katalog Data Terbuka

laporan1 Borang Aduan        
data catalogue Katalog Data Satelit library1 Perpustakaan    laporan1 Borang Aduan
Free image

Katalog Data Terbuka 

publication  Laporan        location  Lokasi MYSA

Aplikasi Teknologi Angkasa

Program Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) MYSA ini telah dirumuskan untuk menyokong agensi pengguna dalam pengurusan pengeluaran pertanian, sumber asli, alam sekitar, bencana, keselamatan dan pembangunan tanah. Program ini juga turut melaksanakan arahan yang dikeluarkan oleh jemaah menteri untuk menggunakan teknologi remote sensing bagi membantu agensi pelaksana dalam perancangan, pembangunan dan pengurusan sumber negara. Kejayaan program ini berjaya dicapai melalui penyertaan aktif oleh agensi-agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi dan juga sektor swasta.

fmrs plus   enilaian1  fsi  idengue1
 Pemantauan Hutan e-Nilaian  Penentuan Lokasi Ikan  Idengue Untuk Komuniti
 spwd  mybiod.jpg  Logo SistemBanjir  logo padi
SPWD MyGeoBioD Banjir Monsun Pengurusan Padi

Pengumuman

TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2018

No.  Nama Sistem  Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
 1. Perkhidmatan Data Remote Sensing  167 160  196   1,923  219  163  200 225  250  957   423    4,883
 2.  iDengue  2,776  2,763  3,524  3,256  2,454 2,227   27,166 2,583  2,510   2,777  2,427   54,463
Jumlah  2,943   2,923  3,720  5,179  2,673 2,390  27,366   2,808  2,760  3,734  2,850    59,346

TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2019

No.  Nama Sistem  Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
 1. Perkhidmatan Data Remote Sensing 375 231   557 358   311  373  233 191   394 1,499  221   234 4,977
 2.  iDengue 3,337  4,196  5,713 4,959  3,706   2,649  4,859  5,065 4,245  3,896  3,814  4,623 51,062
Jumlah  3,712 4,427  6,270   5,317 4,017   3,022  5,092  5,256 4,639   5,395  4,035  4,857 56,039