LOGO ARSM 2018

Portal Rasmi
Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)

Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC)

soalan lazim2seperatorhubungi kami2seperatoraduan2seperatorpetalaman3
              

   

A- A A+
preset-1preset-2preset-3preset-4 Disabled 

Objektif, Visi dan Misi

Objektif

Membangunkan pelbagai sistem/pakej aplikasi berteraskan teknologi remote sensing dan teknologi-teknologi lain yang berkaitan (seperti Sistem Maklumat Geografi - GIS, Sistem Penentududukan Global - GPS dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi - ICT) bagi diguna pakai oleh agensi-agensi kerajaan untuk meningkatkan pengurusan pertanian, perikanan, sumber asli, alam sekitar, bencana, keselamatan dan pembangunan tanah negara dengan lebih cekap dan berkesan. 

Visi

Mengoptimumkan penggunaan teknologi remote sensing dan teknologi-teknologi lain yang berkaitan bagi pembangunan lestari negara.

Misi

Menyediakan penyelesaian menyeluruh dalam aplikasi teknologi remote sensing dan teknologi-teknologi lain yang berkaitan, dan perolehan dan pembekalan imej satelite remote sensing secara bersepadu bagi memenuhi keperluan negara.