Latar belakang

 

 TAHUN PENERANGAN 
 1988 Penubuhan Pusat Remote Sensing Negara (MACRES) pada 1988 adalah merupakan salah satu daripada lapan (8) komponen Program Remote Sensing Nasional Malaysia di bawah Jawatankuasa Remote Sensing Nasional (JKRSN) yang dipengerusikan Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri. JKRSN kemudiannya telah dipindahkan ke bawah naungan Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (MOSTE) selaras fungsi MOSTE dalam bidang sains dan teknologi serta cadangan penubuhan MACRES di bawah MOSTE.
 1989 Bahagian Planetarium diwujudkan di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM) bagi membangunkan fasiliti sains dan pendidikan melalui penubuhan Planetarium Negara.
 1991 MACRES diiktiraf sebagai Institut Penyelidikan Persekutuan dalam bidang remote sensing dan teknologi berkaitan berkuatkuasa mulai 1 Januari 1991.
 1993 Bahagian Planetarium ditukar nama kepada Bahagian Kajian Sains Angkasa (BAKSA) bagi menerajui penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi angkasa.
 1995 BAKSA diletakkan di bawah MOSTE.
 2002 Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) ditubuhkan dengan mandat untuk menggubal polisi dan peraturan, menyelaras, melaksanakan dan memantau aktiviti angkasa.
 2003 ANGKASA mengambil alih semua fungsi BAKSA merangkumi pendidikan sains angkasa serta operasi Planetarium Negara.
 2004 MOSTE distruktur semula dengan nama baharu iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) bagi menerajui fungsi pembangunan ICT Negara, Multimedia dan Inovasi.
 2008 Pada 15 Februari 2008, MACRES telah dinaik taraf sebagai jabatan penuh kerajaan dengan nama baharu Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) bagi meneraju aktiviti penyelidikan dan pembangunan (P&P) teknologi remote sensing dan teknologi berkaitan dan perkhidmatan data remote sensing standard dan tambah nilai secara bersepadu.
 2016 Bahagian pendidikan sains angkasa di bawah ANGKASA dan operasi Planetarium Negara dipindahkan sebagai sebuah bahagian di bawah MOSTI.
 2018 Selepas Pilihanraya Umum ke 14 (PRU-14), keseluruhan komponen MOSTI, komponen tenaga dan teknologi hijau daripada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) dan komponen berkaitan perubahan iklim dan alam sekitar daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) telah disusun semula dan membentuk Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC).
 2019 Pada 20 Februari 2019, Jemaah Menteri  telah meluluskan penubuhan Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) di bawah MESTECC melalui penggabungan Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) dan Agensi Angkasa Negara (ANGKASA). Inisiatif penubuhan MYSA adalah bagi memastikan pembangunan dan pengurusan sektor angkasa negara yang lebih strategik, teratur dan komprehensif.
 2020 MESTECC telah distrukturkan semula dan namanya telah ditukar kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) berikutan Pembentukan Kabinet Kerajaan Baru yang diumumkan pada 9 Mac 2020.
 MYSA