Program Penyelidikan dan Pembangunan

  1. Menjalankan penyelidikan dalam bidang aplikasi remote sensing, GIS dan teknologi lain yang berkaitan dalam semua sektor pengurusan pengeluaran pertanian, sumber asli, alam sekitar, bencana, keselamatan dan pembangunan tanah negara;
  2. Menjalankan penyelidikan analisa dan pemodelan data ruang dalam persekitaran sistem maklumat geografi (GIS);
  3. Menjalankan penyelidikan untuk membangunkan sistem komputer dan sensor remote sensing; dan
  4. Menyediakan perkhidmatan nasihat teknikal dalam aplikasi remote sensing, GIS dan teknologi lain yang berkaitan.