Program Perkhidmatan Teknikal

  1. Mengoperasi dan mengurus pusat perkhidmatan khidmat pengguna bagi imej satelit remote sensing dan perkhidmatan lain yang disediakan untuk pengguna;
  2. Mengoperasi dan mengurus stesen bumi bagi penerimaan imej satelit remote sensing;
  3. Mengoperasi dan mengurus pusat maklumat setempat teknologi remote sensing;
  4. Merancang dan melaksanakan program pembangunan modal insan;
  5. Mengurus dan menyelenggara sistem perkakasan dan perisian secara dalaman; dan
  6. Merancang perolehan, mengurus dan mengekalkan infrastruktur dan kemudahan.